Prisliste begravelsesbyrå Leka kommune

Av vår erfaring blir en begravelse med seremoni uten gravminne og minnesamvær kostende 37 500,-

 

Priseksempel på en litt påkostet begravelse i kirke uten minnesamvær og gravminne:

Kiste med ornamenter (inkl svøp og utstyr) 15 500
Stell, nedlegg i kiste og hygieneartikler 2 600

Transport fra dødssted til oppbevaringssted dagtid innenfor 20km med to betjenter

Transport fra oppbevaringssted til seremonisted. Se prislisten for lengre transport

4 200
Assistanse i seremonien med to konsulenter og pynteutstyr til middels stor gravferd   6 200
Kistedekorasjon 80cm, hjerte, roser til pålegging (20stk) og blomster på bord 12 000
100 programmer med bilde i teksturpapir 1 600
Dødsannonse i Ytringen, Namdalsavisa og minneside 4 200
Byråets honorarer 7 800
Minnebok to eksemplarer  2 400
Sum for dette eksempeloppdraget 56 500

 

Det er inkludert en syning i våre honorarpriser på Leka.

 

Prisopplysningsforskriften har særlige krav til begravelsesbyråer. Den krever at vi opplyser om minimums. og maksimumspriser i henhold til en fastsatt liste produkter, slik at man kan sammenligne pris mellom byråer. Dessverre tar ikke denne høyde for varasjoner, slik at en begravelse kan godt både bli rimeligere enn minstepris og dyrere enn makspris. Dette på grunn av valg de pårørende tar. Listen finner du under. På forespørsel får du mer enn gjerne prisoverslag før du velger byrå, og du får dette tilsendt etter vi har hatt konferanse uoppfordret slik at dere vet hva dere skal forholde dere til, og kunne foreta justeringer om dere ønsker å gå både opp og ned

1.       Kiste Minstepris Makspris
a.       Kiste med utstyr og svøp 12 500 33 000
b.       Stell og nedlegg i kiste 1 950 2 800
2.       Transport    
a.       Bringing av den døde på båre fra dødssted til oppbevaringssted 2 150 dagtid 2 betjenter og bil 3 100 natt/helg/kveld
b.       Bringing av kiste til dødssted eller oppbevaringssted for avdøde 2 150 1 betjent og bil 1 900 1 betjent og bil
c.       Transport fra dødssted eller oppbevaringssted til seremonisted 2 150 2 betjent og bil 2 600 2 betjent og bil
d.       Transport av utstyr og mannskap til seremoni som byrået tar betalt for 1 000  2 500
e.       Eventuell transport av båre etter seremoni (kremering mv) 1050/time + 23/km  
3.       Seremoni    
a.       Hjelp i seremonien fra to konsulenter  4 000 8 500
b.       Pynt til bruk i seremonirom 500 2 000
c.       50 trykte program (kr 15 pr stk) 750 750
d.       Kistedekorasjon 1 350 liten båredekorasjon 8 000 - Anbefalt 3000-4000
4.       Dødsannonse    
a.       Namdalsavis, Ytringen, TrønderAvisa 1 900 (per) 5 700 (3 aviser)
5.       Honorarer og gebyrer    
a.       Byråets avgiftsfrie honorar (planlegging, tilrettelegging) timeberegnet 3 000 9 000 Økes basert på omfang
b.       Byråets avgiftspliktige honorar (adm omkostninger) timeberegnet 1 200 5 500 Økes basert på omfang
c.       Melding av papirer til offentlige kontorer 1 200 3 200
d.       Hygienetiltak 970 3 700
e.       Fakturagebyr 0 0
Sum 34 620 92 250

 

Offentlige stønadsordninger ved dødsfall.
a.       Transportrefusjon. Ved transport av avdøde frå dødssted til hjemsted som overstiger 20 km har Folketrygden refusjonsordning. Byrået kan informere om dette
b.       Behovsprøvd gravferdsstønad. Etter gitte kriterier utbetales stønad til dekning av gravferdskostnader fra Folketrygden. Byrået kan informere nærmere om dette.

 

Andre mulige kostnader

  1. Kommunale avgifter - for eksempel ved "utebys" gravleggelse
  2. Minnesamvær, avhenger av meny og antall gjester. Vi kan tilby minnesamvær opptil 36 personer i egne lokaler ved Leknessjøen. Eksempelpris for karbonadesmørbrød, samt ostekake og eplekake med is, kaffe til har en kurvertpris på kr. 350,- med servering og oppdekning.
  3. Gravmonument, eventuelt innskrift på eksisterende. Nytt monument fra 23 000,- - tilføyelse fra 6 000,-
  4. Kostnader til musikalske innslag i seremonien - fra kr. 2 000 - spør oss

 

Den som står for gravferden vil i alle oppdrag få tilsendt en ordre med det som er avtalt, slik at den er kjent med både innholdet, og kostnadene knyttet til gravferden. Noen poster kan endre seg, og er basert på byråets arbeidsomfang med oppdraget. Dette være seg postene byråets honorar og bistand i seremoni. Priser på dødsannonser hentes inn for hvert enkelt oppdrag. 

 

Behovsprøvd gravferdsstønad: Full stønad er i dag 28 677 kroner (mars 2024). Stønaden avkortes med utgangspunkt i avdødes økonomiske stilling ved siste ligning. (Stønaden er ikke behovsprøvd for personer opptil 18 år. Det er NAV som har alle opplysninger om kriteriene, Folketrygdlovens kap. 7. Har du med deg siste ferdige likning kan vi finne ut av om dere kommer innenfor eller ikke. Vi er behjelpelige med søknad til NAV

Transportstønad: NAV dekker transport til hjemkommune mot egenandel på kr. 2 868. Transporten dekkes til den kommunen avdøde var sist folkeregistrert, og kan være fra f eks instutisjon, sykehus eller at avdøde gikk bort når vedkommende var på reise eller annet et annet sted enn kommunen vedkommende er registrert i. Vi kan være behjelpelige med søknad mv.

 Prisene er regulert pr  18. mars 2024 og er inklusive merverdiavgift der dette skal beregnes.

© 2020-2022 Cafèflora, AS Høgsand           Orgnr 926 401 793 MVA Foretaksregistret

Leknessjøveien 154, 7994 Leka. Ring 74 69 99 92 for Cafèflora og varelevering. Send epost til post@cafeflora.no for blomster eller butikk.
Ring 74 39 91 23 for Leka begravelsesbyrå (telefontid hele døgnet) epost post@lekabegravelsesbyrå.no

 

Vårt begravelsesbyrå: Leka Begravelsesbyrå

Vi driver Leka Begravelsesbyrå. Skal du bestille blomster til en begravelse ring oss på 74 69 99 92, bestill via minnesidene direkte, Euroflorist, send oss en epost, eller gå til blomsterbestilling i menyen på toppen av denne siden.

 

Tripadvisor  Facebook  Instagram

 Etablert med støtte fra Leka kommune og Innovasjon Norge

 

Medlem i Virke Gravferd

Alt innenfor trykkeridelen vår leveres av Lekatrykk